PRIVACYVERKLARING

 

FAST is een afdeling van TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENTS NV.

FAST gebruikt bijgevolg dezelfde privacyverklaring als TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENTS NV.

 

Wie zijn we?

We zijn TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENTS NV, een Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht gevestigd te 1731 ASSE, Z. 1 Researchpark 250 en met KBO-nummer 0416.854.629 (hierna TAE).

De verwijzingen naar “Wij”, “Ons” en “Onze’ in deze Privacyverklaring zijn naar TAE. “U” en “Uw” verwijzen naar elke persoon die Ons persoonlijke gegevens verstrekt door gebruik te maken van Onze website/webshop.

 

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring zet uiteen wanneer en waarom Wij persoonlijke informatie verzamelen van personen die Onze website/webshop bezoeken en die Ons informatie hebben verstrekt op welke manier dan ook, evenals de manier waarop We deze beveiligen, hoe We deze gebruiken en de voorwaarden waaronder We deze kunnen overdragen aan derden.

 

Hoe verzamelen Wij informatie?

We verzamelen informatie van U wanneer U gebruik maakt van Onze website/webshop, wanneer U Ons contacteert betreffende Onze producten en diensten of wanneer U zich inschrijft op Onze nieuwsbrieven.

MINDERJARIGEN: U dient minstens 16 jaar oud te zijn om U te registreren op Onze website/webshop.

 

Welk type van informatie wordt er verzameld?

De persoonlijke informatie die We verzamelen kan de volgende zijn: bedrijfsnaam, naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, IP-adres, informatie inzake webpagina’s die U bezoekt (bijvoorbeeld welke webpagina’s en wanneer deze bezocht worden) evenals enige andere informatie die u ons verstrekt op welke manier dan ook.

 

Waarvoor wordt Uw informatie gebruikt?

We kunnen Uw informatie gebruiken om bestellingen te verwerken die U bij Ons heeft gemaakt, voor noodzakelijke handelingen binnen de uitvoering van een contract dat Wij met U hebben gesloten of om U informatie toe te sturen.

Deze kan informatie betreffen inzake het verkoopseizoen en promoties van goederen en diensten van Ons of Onze geassocieerde ondernemingen, informatie met betrekking tot een sollicitatie, om Onze website/webshop evenals Onze onderneming te verbeteren, of voor reclame en analytische doeleinden.

We evalueren regelmatig Onze bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde types van informatie te bewaren (bijvoorbeeld boekhoudkundige informatie). Wij zullen Uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als

nodig voor de relevante activiteiten bewaren in onze systemen, dan wel zolang als contractueel vastgelegd.

 

Wie heeft toegang tot Uw gegevens?

We kunnen Uw gegevens delen met derden voor de volgende doeleinden:

 

Onze dienstverleners van elektronische diensten: We kunnen Uw informatie doorgeven aan Onze derde dienstverleners van elektronische diensten, agenten, vertegenwoordigers of andere geassocieerde ondernemingen met het oog op het voltooien van taken of om U diensten te verlenen (bijvoorbeeld om U nieuwsbrieven toe te sturen waarop U zich heeft geabonneerd).

 

Dienst- en productverleners die voor Ons werken.

Wij werken nauw samen met derde dienst- en productverleners zodat Wij U verschillende kwalitatieve en betrouwbare producten en diensten kunnen aanbieden die ontworpen zijn om aan Uw behoeften te voldoen. Deze dienst- en productverleners kunnen Uw persoonlijke gegevens gebruiken om aan hun verplichtingen te voldoen binnen het kader van de contracten gesloten met hen.

Tenzij U het ons gevraagd heeft, maken Wij Uw persoonlijke gegevens nooit over aan derden voor hun activiteiten van directe marketing. We kunnen Uw persoonlijke gegevens wel overdragen aan een derde: (i) als onderdeel van een verkoop van een deel of van al Onze bedrijfsactiviteiten en Onze activa aan een derde; (ii) als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of –reorganisatie van Onze activiteiten; (iii) indien We daartoe gedwongen worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting; (iv) om Onze

algemene voorwaarden af te dwingen; of (v) om de rechten, eigendommen en veiligheid van Onze klanten te beschermen. We zullen echter stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw rechten inzake privacy te allen tijde worden beschermd.

 

Uw keuzes.

U heeft de keuze om al dan niet informatie van Ons te ontvangen. Indien U communicatie van Ons wenst te ontvangen in verband met aanbiedingen en promoties die U kunnen aanbelangen, dan kunt U Uw keuzes selecteren door de relevante vakjes

aan te vinken op het formulier waarop We Uw gegevens verzamelen:

  • Uw rechten inzake Uw persoonlijke gegevens
  • U heeft het recht om:
  • Uw persoonsgegevens in te zien en geïnformeerd te worden over het gebruik ervan;
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren;
  • Uw persoonsgegevens te laten wissen;
  • Het gebruik van Uw persoonsgegevens te beperken;
  • Bezwaar te uiten inzake het gebruik van Uw persoonsgegevens;
  • Klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid;
  • Uw toestemming in te trekken inzake het gebruik van Uw persoonsgegevens;
  • Te vragen om Uw persoonsgegevens aan U over te dragen.

 

Hoe kan U inzage verkrijgen en Uw gegevens actualiseren?

Indien U graag Uw e-mailadres of enige andere gegevens die wij van U bewaren wenst te wijzigen of indien dergelijke informatie niet nauwkeurig is, gelieve Ons hiervoor een email te sturen naar privacy@tae.be of een brief naar Privacy Officer, TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENTS, Z. 1 Researchpark 250, 1731 Asse, België.

 

Veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van Uw gegevens te voorkomen.

We maken gebruik van veiligheidsmaatregelen om Uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen illegale verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en de beschadiging ervan. De informatie die wordt doorgegeven via het internet kan evenwel nooit 100% veilig gebeuren. Als gevolg hiervan kunnen Wij dan ook de veiligheid niet 100% garanderen van de informatie die U Ons doorstuurt.

 

Het gebruik van ‘Cookies’

Onze website/webshop maakt gebruik van technologie om het browsen op de site te volgen (“cookies”). Cookies zijn mini-bestanden van informatie die door een organisatie naar het toestel dat u gebruikt (bijvoorbeeld computer, smartphone, tablet…) worden verstuurd en die op Uw harde schijf worden opgeslagen zodat de website/webshop U herkent wanneer U deze bezoekt. De zogenaamde ‘technische’ cookies bevatten enkel statistische informatie inzake Uw bezoek aan Onze website/webshop, maar identificeren U niet persoonlijk.

Cookies helpen Ons om Onze website/webshops te verbeteren en U een betere, meer gepersonaliseerde service aan te kunnen bieden door bijvoorbeeld uw taalvoorkeur op te slaan. Er bestaan verschillende website/webshops die gedetailleerde informatie bevatten en uitleggen hoe cookies werken. U kan bijvoorbeeld meer te weten komen over cookies en over het wijzigen van de cookie-instellingen door de volgende website/webshop te bezoeken: www.youronlinechoices.be.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door de instellingen van Uw browser te wijzigen. We dienen U er echter op te wijzen dat het uitschakelen van cookies kan leiden tot een vermindering van de functionaliteiten van Onze website/webshop.

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, maar indien U wenst om ze niet te ontvangen, kan U de instellingen van Uw browser aanpassen zodat U wordt gewaarschuwd dat Uw cookies worden verzonden of kan U cookies weigeren. Om dit te doen, kan U bijvoorbeeld de volgende website/webshops consulteren:

- Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorerdelete-

manage-cookies

- Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

- Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/activate-deactivate-cookiespreferences

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

Links naar andere websites/webshops

Onze website/webshop kan links bevatten naar externe website/webshops van andere ondernemingen. Deze Privacyverklaring betreft enkel Onze website/webshop, dus we raden U aan om de privacyverklaringen na te lezen van de andere website/webshops die U bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring en de praktijken van andere website/webshops die bereikbaar zijn via links op Onze website/webshop.

 

Doorgifte van Uw informatie buiten de EU.

Het is mogelijk dat informatie die U Ons verstrekt, doorgegeven wordt aan landen buiten de Europese Unie (“EU”). Bijvoorbeeld indien één van onze ‘Cloud’-servers zich bevindt buiten de EU.

In dergelijke gevallen nemen Wij de nodige stappen om ervoor te zorgen dat deze overdrachten gebeuren in overeenstemming met het beleid van de Europese Unie of door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen die zijn toegestaan voor een doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Wij verzoeken U daarom ook dat U op het moment van Uw inschrijving toestemming geeft voor dergelijke doorgiften.

WAARSCHUWING: Indien U gebruik maakt van Onze diensten terwijl U buiten de EU bent, kan Uw informatie doorgegeven worden buiten de EU zodat Wij U kunnen blijven voorzien van deze diensten.

 

Vragen of opmerkingen?

Enige vragen of opmerkingen in verband met de huidige privacyverklaring of onze praktijken in verband met de bescherming van de privacy, mogen Ons worden

overgemaakt per e-mail naar privacy@tae.be of een brief naar

 Privacy Officer, TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENTS, Z. 1 Researchpark

250, 1731 Asse, België

 

Herziening van deze Verklaring

Deze Verklaring wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd. Deze Verklaring werd het laatst geactualiseerd op 24 mei 2018.

 

CONTACT US:

Z.1 RESEARCH PARK 60 - 1731 ZELLIK - BELGIUM

Tel. +32 2 306.19.50

E. info@fastfuture.be